وارانتی

محصولاتی که شامل خدمات پس از فروش شرکت ماورای فنون عصر هستند:

  • آندوسکوپی فوجی فیلم
  • سونوگرافی سونوسایت
  • لیزر اورولوژی بوستون

خدمات بخش

دستگاه های کمپانی فوجی فیلم به مدت 1 سال از زمان فروش دارای وارانتی هستند. هم چنین پس از پایان این دوره بخش خدمات پس از فروش شرکت ماورای فنون عصر به مدت 10 سال به مرکز خدمات ارائه خواهد داد.
دستگاه های کمپانی سونوسایت به مدت 5 سال از زمان فروش شامل وارانتی هستند. لازم به ذکر است که وارانتی پروب دستگاه 1 ساله می باشد.
کمپانی بوستون برای دستگاه های لیزر مدت 1 سال وارانتی در نظر گرفته است.