شستشو و ضدعفونی

نحوه شستشو و ضدعفونی پروب TEE

 • هنگام اتصال پروب یا خارج کردن پروب از دستگاه حتما دستگاه خاموش شود. اسپری بی حسی با دقت و به صورت غیرمستقیم در گلوی بیمار زده شود. در طول عمل لوله گذاری، انجام exam و خروج پروب حتی اگر بیمار بی هوش باشد Bite guard(دهانی) به صورت صحیح سرجای خود قرار گرفته باشد.
 • هنگام حمل پروب دقت شود که ضربه به پروب وارد نشود. هنگام حمل از scanhead (قسمت فرمان دهی) گرفته شود.
 • بعد از خارج کردن لوله از بدن بیمار بلافاصله پروب TEE را با آب شستشو دهید.
 • اگر امکان شستشوی فوری برایتان مهیا نیست، پروب را با دستمال مرطوب پاک کنید.
 • هنگام شستشو پروب فشار آب زیاد باشد و حدودا یک دقیقه به طول انجامد. به عنوان مثال 8 لیتر آب برای شستشو استفاده شود، بدیهی است که آب مصرفی مجددا قابل استفاده نمی باشد.
 • برای گندزدایی پروب و ضدعفونی از مواد استاندارد توصیه شده توسط کمپانی سازنده استفاده شود.
 • بعد از ضدعفونی کردن پروب آن را با حجم زیادی آب ولرم آب بکشید تا ذرات باقی مانده از روی آن پاک شود.
 • سپس با یک دستمال نرم خشک کنید.
 • در حالی که دستگیره پروب بر روی دیوار آویخته شده است، قسمتی از پروب که داخل بدن بیمار می شود باید در مایع ضدعفونی کننده شناور باشد و زمان غوطه وری پروب در آن طبق جدول کمپانی سازنده رعایت شود.
 • مجددا لوله TEE شسته شود. مطمئن شوید این پروسه به صورت صحیح 2 بار تکرار شود. به طور معمول 3 بار آبکشی شده باشد و هر بار آبکشی باید 1 دقیقه تا حداکثر 5 دقیقه به طول انجامد. این شستشو با فشار زیاد و آب ولرم حدود 8 لیتر آب انجام گردد، بدیهی است استفاده مجدد از این آب جایز نیست.
 • پروب پس از هربار انجام ضدعفونی و شستشو خشک شود.
 • وقتی که از پروب استفاده نمی شود به صورت صحیح و آزادانه در یک محل خشک و در جای مناسب نگهداری شود. پروب را به صورتی قرار دهید که فشاری به آن وارد نشود.

از چمدان فقط برای جابه جایی و حمل پروب استفاده شود و مابین دو exam توصیه نمی شود.

 

** توصیه می شود هنگام استفاده از پروب TEE دستگاه به برق شهر متصل باشد.