پیام مدیر عامل

شرکت ماورای فنون عصر تعهد می نماید که الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2018 و ISO 13485:2016 را برآورده نموده و بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت را به منظور برآوردن نیاز نهایی مشتریان حفظ نماید و با فراهم آوری منابع لازم جهت تحقق اهداف خط مشی و قوانین و مقررات مربوط به این صنعت، بستر لازم را جهت تداوم و پویایی این سیستم فراهم آورد.

دکتر پیام رضوی
مدیر عامل

شرکت ماورای فنون عصر با تکیه بر دانش و تجارب خود، همیشه برای مشتریان خود بر این جمله تاکید داشته است که :« آینده را با ما تجربه کنید »