Welcome to Mavaraee Fonon Asr Co.

General counseling

know more about us

شما میتوانید مشکل پزشکی خود را در این قسمت ارسال کرده و از خدمات مشاوره ای رایگان شرکت ماورای فنون عصر بهرمند شوید. توجه فرمایید که این قسمت مخصوص افراد عادی بدون تخصص در زمینه پزشکی میباشد. چنانچه شما دارای تخصص پزشکی، جراحی، مهندسی پزشکی یا هر تخصص دیگری در این زمینه هستید میتوانید با مراجعه به Professional consultation

لطفا تصویر نسخه و یا دستور پزشک را در فرمت عکس و یا فایل PDF ارسال نمائید.
en_US