به گروه ماور‌ای فنون عصر خوش آمدید

تیم های تخصصی

در شرکت ماورای فنون عصر برای هر دسته محصولات، تیمی تخصصی متشکل از پزشکان متخصص، مهندسان پزشکی و کارشناسان بازرگانی در آن تخصص مشغول به خدمت رسانی میباشند.

kidney

Urology and Pelvic Health

unnamed

خدمات پس از فروش

کارشناسان ما با توجه به نیازمندیهای مراکز درمانی در حوزه های تحت فعالیت شرکت آماده پاسخگویی به نیازهای مشاوره ای شما در زمینه های تجهیز و ارتقا بخش های درمانی هستند.

تامین کنندگان ما

cantel
medtronic
fa_IR