به گروه ماور‌ای فنون عصر خوش آمدید

اسکوپ اندوسونوگرافی رادیال ریه (ایباس) Miniprobe مدل PB-2020

اسکوپ اندوسونوگرافی رادیال ریه (ایباس) Miniprobe مدل PB-2020

درخواست قیمت
دسته:

توضیحات

جهت گرفتن تصاویر سونوگرافی رادیال بصورت اندوسکوپی در ریه بکار میرود.

مشخصات و مزایا

۱-قابلیت ورود راحت به  sub divisionهای باریک ریه به علت قطر خیلی کم

۲-قطر باریک قسمت انتهای  پروب امکان دسترسی راحت را به لوب های بالایی برونش فراهم میکند.

fa_IR