به گروه ماور‌ای فنون عصر خوش آمدید

بالون دیلاتوریه CRE (Controlled Radial Expansio) Balloon

بالون دیلاتوریه CRE (Controlled Radial Expansio) Balloon

درخواست قیمت
دسته:

توضیحات

جهت باز کردن انسدادهای راههای هوایی بکار میرود.

مشخصات و مزایا :

  • قابلیت ایجاد فشار رادیال در سه سایز برای هر بالون که نیاز به استفاده از چندین بالون با سایزهای مختلف را برطرف میسازد.
  • Compliant Balloon که شکل تنگی را به خود میگیرد و مانع از بالاتر رفتن میزان فشار در زمانی است که بالون در حداکثر سایز خود میباشد ، میشود.
  • قابلیت استفاده به همراه گاید وایر ۰۳۵/۰
  • شکل مستطیلی دردو قسمت ابتدایی و انتهایی بالون باعث بهبود دید ، ایجاد فشار یکنواخت و مانع از صدمه زدن به بافت میشود .
  • پر و خالی شدن بالون به سرعت انجام میشود و در صورت نیاز میتوان به سرعت بالون را از موضع خارج کرد
  • شفافیت بالون امکان کنترل بهتر موضع را فراهم می آورد
  • دارای دو عدد مارکر Radiopaque بوده که تحت گاید فلوئورسکوپی قابل مشاهده هستند.
  • با پر و خالی کردن بالون به دفعات ، Radial force در حد اولیه باقی میماند .جهت پرکردن بالون از هندل مخصوص Alliance Inflation System استفاده میشود.
fa_IR