به گروه ماور‌ای فنون عصر خوش آمدید

بسکت خروج جسم خارجی

بسکت خروج جسم خارجی

درخواست قیمت

توضیحات

بسکتها جهت خروج جسک خارجی از راههای هوای بکار میروند.

مشخصات و مزایا:

۱-   مدل Zero tip   برخلاف سایر مدلهایی ه در انتهای بالون زائده ای وجود دارد ، نوک بدون برجستگی قسمت انتهایی بسکت این امکان را فراهم می آورد که بالون در هنگام به دام انداختن جسم خارجی به دیواره ی راههای هوایی میچسبد و در نتیجه به دام انداختن جسم خارجی به مراتب با سهولت و سرعت بیشتری انجام میشود.

۲-  چهار عدد وایر بسکت به صورت یکپارچه و بدون نقاط جوش به هم متصل هستند که این امکان را فراهم می آورد تا هر کدام از وایرها بصورت جداگانه حرکت کنند در نتیجه به شکل جسم خاجر در می آیند و به دام انداختن را ساده تر میکند.

جنس وایر ها از آلیاژ نایتینول است . فلزی حافظه دار که دمای داخل بدن به بیشترین میزان انبساط خود میرسد.

fa_IR