به گروه ماور‌ای فنون عصر خوش آمدید

Remote Control

درخواست قیمت

توضیحات

Remote Control

بیماران دارای سیستم DBS کمپانی Boston Scientific این امکان را دارند تا با استفاده از دستگاه Remote Control ، بر اساس صلاحدید پزشک متخصص مغز و اعصاب و بر اساس محدودیت های قابل تعریف برای هر بیمار، تغییراتی مانند افزایش یا کاهش میزان جریان، انتخاب از میان برنامه های پیش فرض (تنظیم شده بر اساس برنامه ریزی های پزشک) و همچنین خاموش و روشن نمودن ژنراتور را انجام دهند.

کاربری این دستگاه بسیار ساده بوده و با وجود منوهای رنگی و همچنین با استفاده از دفترچه راهنما که تحویل بیمار یا همراه وی می گردد، به راحتی از آن استفاده نماید.

دستگاه ریموت کنترل و ژنراتور Vercise PC با استفاده از تکنولوژی Free Link به راحتی با یکدیگر ارتباط مطمئن و ایمن بصورت Wireless برقرار می کنند. برای ایجاد ارتباط، بیمار ریموت کنترل را در مقابل خود در فاصله حدود ۴۰ سانتی متر از خود می گیرد.

 

  دستور العمل استفاده از ریموت کنترل دستگاه VERCISE

 

fa_IR