به گروه ماور‌ای فنون عصر خوش آمدید

Entrada Needle

درخواست قیمت

توضیحات

Entrada Needle

سوزن جاگذاری Entrada Needle  جهت جاگذاری لید های Percutaneous استفاده می شود. این سوزن با یک ساختار ۴ قسمتی و قابل جدا شدن، به پزشک کمک می کند از یک وسیله برای تزریق داخل فضای اپیدورال و همچنین قراردادن لید استفاده نماید. همچنین پس از قرار گرفتن لید در جای مناسب با توجه به قابلیت از هم جداشدن (Peelable Sheet) ، شیت بیرونی باز شده و برای خروج سوزن نیازی به جابجایی لید نیست.

Entrada Needle در سایز  ۱۴G و طول های ۴/۵ و ۶  اینچ تولید می گردد.

fa_IR