به گروه ماور‌ای فنون عصر خوش آمدید

Remote Control

درخواست قیمت

توضیحات

Remote Control

بیماران دارای سیستم SCS کمپانی Boston Scientific این امکان را دارند تا با استفاده از دستگاه Remote Control ، بر اساس صلاحدید پزشک متخصص و بر اساس محدودیت های قابل تعریف برای هر بیمار، تغییراتی مانند افزایش یا کاهش میزان جریان، انتخاب از میان برنامه های پیش فرض (تنظیم شده بر اساس برنامه ریزی های پزشک) و همچنین خاموش و روشن نمودن ژنراتور را انجام دهند.

کاربری این دستگاه بسیار ساده بوده و بیمار با استفاده از منوهای رنگی و همچنین با استفاده از دفترچه راهنما که تحویل بیمار یا همراه وی می گردد، به راحتی از آن استفاده نماید.

دستگاه ریموت کنترل و ژنراتورهای SCS کمپانی Boston Scientific با استفاده تکنولوژی Free Link به راحتی با یکدیگر ارتباط مطمئن و ایمن بصورت Wireless برقرار می کنند. برای ایجاد ارتباط، بیمار ریموت کنترل را در مقابل خود در فاصله حدود ۴۰ سانتی متر از خود می گیرد.

 

 

fa_IR