به گروه ماور‌ای فنون عصر خوش آمدید

استنت تخلیه کیست Hot Axios

استنت تخلیه کیست Hot Axios

درخواست قیمت

توضیحات

استنت Hot Axios برای تسهیل Pancreatic Pseudocyst Drainage برای سیستهای مجاور معده یا جداره ریه بالای ۶ سانتی متر که حداقل شامل ۷۰ درصد مایع باشد استفاده میشود. این استنت قابلیت حضور در بدن تا ۶۰ روز را دارد و بایستی بلافاصله بعد از تایید تخلیه سیست از بدن خارج گردد. طراحی خاص استنت و سیستم دلیوری که امکان کوتری همزمان را میدهد، امکان انجام Procedure بدون Exchange را فراهم میکند.

 

fa_IR