عروق محیطی و آنکولوژی مداخله ای

دپارتمان عروق محیطی و آنکولوژی مداخله ای شرکت ماورای فنون عصر، نماینده رسمی کمپانی Boston Scientific آمریکا در ایران، به عنوان رهبر بازار جهانی در مداخلات عروق محیطی، گسترده ترین سبد محصولات را برای درمان بیماری شریان­های محیطی(PAD) و ترومبوز ورید عمقی(DVT) ارائه می دهیم.

با تمرکز بر مجموعه محصولات عروق محیطی و آنکولوژی مداخله ای به پزشکان کمک می­کنیم تا با ارائه فناوری‌های آمبولیک و ابلیشن هدفمند و موضعی، تومورها را با روش­های حداقل تهاجمی درمان کنند. هدف ما در این دپارتمان ارائه فن‌آوری‌های نوآورانه­ای است که نتایج درمان را بهبود می‌بخشند، هزینه‌ها را کاهش می‌دهند و مهم‌تر از همه به پزشکان کمک می‌کنند تا جان و اندام افراد بیشتری را در سراسر کشور نجات دهند.

مشاهده محصولات←