گردهمائی صبحگاهی

گروه ماورای فنون

مشاهده بیشتر

کنگره سالانه انجمن اندوارولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران

سیزدهمین کنگره سالانه انجمن اندواورولوژی و یورو لاپارروسکوپی ایران

مشاهده بیشتر

بهترین تیم فنی سال 2021

انتخاب شایسته بخش خدمات فنی اندوسکوپی شرکت ماورای فنون  به عنوان بهترین تیم سرویس اندوسکوپی سال 2021

مشاهده بیشتر

سمینار کاربرد سونوگرافی پیشرفته بر بالین بیمار

پنجمین سمینار کاربرد سونوگرافی پیشرفته بر بالین بیمار در طب اورژانس و مراقبت‌های ویژه در محل بیمارستان بهمن و در تاریخ 16 تا 17 آذر برگزار خواهد شد.

مشاهده بیشتر

کنگره بین المللی طب اورژانس 1401

حضور شرکت ماورای فنون عصر در پانزدهمین کنگره بین المللی طب اورژانس

مشاهده بیشتر

کنگره گوارش و کبد (ICGH) 1401

حضور شرکت ماورای فنون عصر در بیست و دومین کنگره گوارش و کبد ایران (ICGH)

مشاهده بیشتر

کنگره مراقبت های ویژه (ICU) 1401

حضور شرکت ماورای فنون در هشتمین کنگره مراقبت های ویژه

مشاهده بیشتر