گردهمائی صبحگاهی

گروه ماورای فنون

مشاهده بیشتر

کنگره سالانه انجمن اندوارولوژی و یورولاپاراسکوپی ایران

سیزدهمین کنگره سالانه انجمن اندواورولوژی و یورو لاپارروسکوپی ایران

مشاهده بیشتر

بهترین تیم فنی سال 2021

انتخاب شایسته بخش خدمات فنی اندوسکوپی شرکت ماورای فنون  به عنوان بهترین تیم سرویس اندوسکوپی سال 2021

مشاهده بیشتر

سمینار کاربرد سونوگرافی پیشرفته بر بالین بیمار

پنجمین سمینار کاربرد سونوگرافی پیشرفته بر بالین بیمار در طب اورژانس و مراقبت‌های ویژه در محل بیمارستان بهمن و در تاریخ 16 تا 17 آذر برگزار خواهد شد.

مشاهده بیشتر